• Świetlica zaprasza!

        • Zapraszamy na świetlicę!

        • Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie. Jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, tj.:

         1. w zakresie opieki – w ramach której zaspokaja podstawowe potrzeby dzieci, takie jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość oraz zapewnia warunki sprzyjające zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu.
         2. w zakresie wychowania – wywieranie takiego wpływu na dzieci, aby powodować pozytywne, prowadzące do osiągnięcia samodzielności zmiany w ich osobowości, w tym troska o dobre relacje tak aby dzieci mogły zbierać pozytywne doświadczenia społeczne mające znaczący wpływ na ich rówieśnicze funkcjonowanie.
         3. w zakresie dydaktyki – na terenie świetlicy polega na wspomaganiu dydaktycznych zadań szkoły, które sprowadzają się do poszerzania wiedzy uczniów, kształtowania różnego rodzaju umiejętności.

         Świetlica to miejsce, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania. Głównym celem naszej pracy jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka oraz integracja uczniów spędzających czas po lekcjach w świetlicy.

         Nasza świetlica oferuje dzieciom  wiele interesujących zajęć.  Są to głównie zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczno-ruchowe.

         Zajęcia plastyczne, na których wykorzystywane są różne techniki, między innymi: malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie, lepienie z plasteliny wpływają na rozwój kreatywności i talentu plastycznego dzieci. Na zajęciach czytelniczych dzieci słuchają słowa czytanego, uczą się interpretować poezję oraz rozwiązują zagadki, łamigłówki, rebusy. Uczestniczą również aktywnie  w pogadankach na dane tematy. Mają okazję do swobodnej wypowiedzi, uczą się dyskutować i przedstawiać własne zdanie. Na zajęciach stosujemy też elementy bajkoterapii, która pomaga dzieciom w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania.  Zajęcia muzyczno – ruchowe skoncentrowane są wokół zabaw ruchowych, zabaw inscenizowanych ruchem, odgrywaniu scenek, słuchaniu muzyki.    W miarę możliwości wychodzimy również na spacery, plac zabaw i boisko. Na zajęciach ruchowych wykorzystujemy elementy metody Ruchu Rozwijającego, której głównym założeniem jest rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia, usprawnienie sfery motorycznej, dzielenie przestrzeni z innymi osobami, stymulowanie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka. 

         Bardzo ważnym zadaniem świetlicy jest pomoc w odrabianiu  zadań domowych. Codziennie w godzinach od 12:00 do 14:00 służymy pomocą wszystkim dzieciom. Często dzielimy się na grupy i pracujemy w dwóch salach, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do nauki i bezpiecznej zabawy.