• Skład SU

   • SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     

     Andrzej Witteczek   kl.8b  - PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

    Grzegorz Syjud     kl.6b    - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

    Hanna Bednarczyk    kl.6a    - SEKRETARZ

    Kornel Król      kl.4a     - SKARBNIK

    Maja Adamczyk,kl.5a; Wojciech Poręba,kl.4a;  Bartłomiej Rachwał,kl.6a- CZŁONEK ZARZĄDU

     

    SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     

    Dawid Wilczyński kl. 3b

    Jan Opyd-kl.4a   

    Kacper Twardowski-kl.4b

    Jolanta Bugajska-kl.5a

    Małgorzata Jurkowska-kl.6a

    kl.6b

    Adam Kaim-kl.7a              

    Piotr Augustyniak-kl.7b

    Weronika Kaim-kl.8a   -kl.8b