• Kadra pedagogiczna

   • Imię i nazwisko

    Przedmiot/Funkcja

    mgr Iwona Franczyk Augustyn

    dyrektor szkoły, matematyka

    mgr Elżbieta Bednarczyk

    wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3a

    mgr Ewa Adamczyk

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2b

    mgr Wioletta Augustyniak

    język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 5b

    ks. mgr Jan Betlej

    religia

    ks. mgr Janusz Szpilowski

    religia

    mgr Anna Bugajska

    historia, muzyka, plastyka

    mgr Katarzyna Gierczyk

    język angielski

    mgr Magdalena Cebula

    język polski, wychowawca klasy 8a

    mgr Jan Chlipała

    historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy 4a

    mgr Dorota Chrobak

    język angielski

    mgr Iwona Czartowska

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a

    mgr Maria Czech

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1a

    mgr Iwona Dominik

    pedagog, pedagog specjalny, świetlica

    mgr Elżbieta Duda

    informatyka, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1b

    mgr Urszula Faltyn

    język polski

    mgr Robert Faron

    wychowanie fizyczne

    mgr Andrzej Gierczyk

    fizyka, technika

    mgr Katarzyna Gierczyk

    matematyka, biblioteka,

    ks. mgr Radosław Bobek

    religia

    mgr Danuta Kalicińska

    wychowanie fizyczne

    mgr Mariola Kozioł – Rusnarczyk

    plastyka, technika, geografia

    mgr Aneta Kuziel

    przyroda, matematyka, geografia, wychowawca klasy 7b

    mgr Danuta Kwit

    matematyka, wychowawca klasy 6b

    mgr Jolanta Łączek

    chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca klasy 7a

    mgr Janusz Piotrowski

    wychowanie fizyczne

    mgr Małgorzata Wąchała

    edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 3b

    mgr Natalia Dolińska

    logopeda

    mgr Joanna Zynek

    język angielski

    mgr Aneta Kmieć

    psycholog

    mgr Katarzyna Kraus - Kalicińska

    doradztwo zawodowe