• Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

     • SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

      Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo, które wyodrębniliśmy na podstawie naszych badań naukowych i wielu lat doświadczenia. 

      7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

      1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
       i problemach wynikających z ich nadużywania.
      2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
      3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
      4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
      5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
      6. Nauka kompetencji przyszłości.
      7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.